波斯波利斯赛程 www.ramljg.com.cn 22 кв?тня Президент Трамп п?дписав декларац?ю про припинення в'?зду до США деяких ?мм?грант?в, як? становлять ризик для американського ринку прац? п?д час економ?чного в?дновлення п?сля спалаху COVID-19. Декларац?я вступа? в д?ю з 23:59 за п?вн?чноамериканським сх?дним л?тн?м часом 23 кв?тня ? зак?нчу? свою д?ю через 60 дн?в в раз?, якщо не буде продовжений терм?н ?? д?? Президентом Декларац?я не. розповсюджу?ться на громадян США, пост?йних мешканц?в США та ос?б, як? мають д?йсн? ?мм?грац?йн? в?зи день набрання чинност? декларац??. Жодна д?йсна в?за не буде анульована в зв’язку з виходом ц??? декларац??. Загальний процес опрацювання в?зових заявок був призупинений в Посольствах США по всьому св?ту, однак в?дпов?дно до того, наск?льки дозволяють ресурси, посольства та консульства продовжуватимуть надавати в?зов? послуги у терм?нових та критичних ситуац?ях для заявник?в, як? не п?дпадають п?д д?ю дано? президентсько? Декларац??. Повний текст декларац?? Президента знаходиться на веб-сайт? Б?лого Дому: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/.


У в?дпов?дь на значн? виклики у всьому св?т?, пов'язан? з пандем??ю COVID-19, Державний Департамент тимчасово призупинив звичайн? в?зов? послуги в ус?х посольствах ? консульствах США. Посольство Сполучених Штат?в Америки в Укра?н? скасувало сп?вбес?ди на ?мм?грац?йн? та не?мм?грац?йн? в?зи, починаючи з 14 березня 2020 року, але надал? продовжу? надавати терм?нов? ? важлив? для м?с?? в?зов? послуги, якщо дозволяють ресурси та м?сцев? умови. Посольство США прийма? заявки для отримання в?зи через процедуру поновлення в?зи поштою без проходження сп?вбес?ди в?д вс?х заявник?в, як? в?дпов?дають вимогам дано? процедури. Ми в?дновимо надання звичайних в?зових послуг якнайшвидше, але нараз? не можемо надати конкретну дату. Сплачений в?зовий зб?р ? д?йсним для запису на сп?вбес?ду протягом одного року в кра?н?, де було зд?йснено оплату. Якщо у Вас ? терм?нова по?здка ? Вам потр?бно негайно потрапити до США, будь ласка, дотримуйтесь вказ?вок, як? ? на нашому веб-сайт? http://www.ramljg.com.cn/ua/, або над?шл?ть електронний лист на [email protected] для оформлення заявки на терм?нову сп?вбес?ду. Детальну ?нформац?ю про поточний статус в?зових послуг у всьому св?т? та в?зов? обмеження, пов'язан? з глобальною пандем??ю COVID-19, можна знайти на веб-сайт?: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.


Терм?нова ?нформац?я щодо коронав?русно? ?нфекц?? для заявник?в на в?зу США: ?!?зд до США ?ноземним громадянам, як? протягом 14 дн?в до прибуття в пункт перетину кордону США перебували на територ?? наступних кра?н, заборонено, в?дпов?дно до Декларац?й 9984, 9992, 9993, 9996 та Декларац??, видано? 24 травня 2020 року Президентом США: Бразил?я; Сполучене Корол?вство Велико? Британ?? та П?вн?чно? ?рланд??, окр?м заморських територ?й, як? знаходяться поза межами ?вропи; Республ?ка ?рланд?я; 26 кра?н, як? складають Шенгенську зону (Австр?я, Бельг?я, Чеська Республ?ка, Дан?я, Естон?я, Ф?нлянд?я, Франц?я, Н?меччина, Грец?я, Угорщина, ?сланд?я, ?тал?я, Латв?я, Л?хтенштейн, Литва, Люксембург,Мальта, Н?дерланди, Норвег?я, Польща, Португал?я, Словак?я, Словен?я, ?спан?я, Швец?я та Швейцар?я); ?сламська Республ?ка ?ран; Китайська Народна Республ?ка, за винятком спец?альних адм?н?стративних рег?он?в Гонконгу та Макао. ?снують певн? винятки щодо призупинення в'?зду, в тому числ? для законних пост?йних резидент?в США (LPR) ? деяких член?в с?мей громадян США та с?мей законних пост?йних резидент?в США (LPR), а також ?нш? винятки, як? перерахован? в зазначених Декларац?ях. Якщо Ви прожива?те, нещодавно подорожували, збира?тесь в?дв?дати, або транзитом перетинеати територ?ю вищезазначених кра?н до сво?? заплановано? по?здки у Сполучен? Штати, ми радимо Вам в?дкласти/перенести свою в?зову сп?вбес?ду, поки не мине 14 дн?в з дати Вашого в?д’?зду з цих кра?н. Кр?м того, якщо у вас спостер?гаються симптоми, схож? з симптомами грипу, або Ви вважа?те, що могли заразитись коронав?русною ?нфекц??ю, Вам категорично рекоменду?ться в?дкласти Вашу сп?вбес?ду, як м?н?мум, на 14 дн?в. Додаткова оплата за зм?ну дати сп?вбес?ди не стягу?ться, а сплачений зб?р за оформлення в?зи д?йсний протягом одного року в кра?н?, де в?н був оплачений. З питань зм?ни дати сп?вбес?ди, будь ласка, зв'яж?ться з нами електронною поштою [email protected] для отримання подальших ?нструкц?й.


Новий Указ Президента США був виданий 31 с?чня 2020 року (?Президентський указ 9983?). Указ розширю? ?снуюч? обмеження на в'?зд в США, котр? були введен? зг?дно з Указом Президента 9645, поширюючи ?х на громадян шести додаткових кра?н. Обмеження поширюються т?льки на ?мм?грац?йн? в?зи та/або переможц?в Диверсиф?кац?йно? в?зово? програми, ? не поширюються на не?мм?грац?йн? в?зи. Б?льш детальна ?нформац?я доступна за цим посиланням https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled


Шановн? апл?канти, просимо зауважити, що на територ?? Посольства нема? прим?щення для збер?гання предмет?в, як? не можна проносити з собою. Ран?ше апл?кантам дозволялось залишати у охорони Посольства др?бн? предмети, включаючи моб?льн? телефони. Починаючи з 1 лютого 2016 року, це буде неможливо ? Ви повинн? потурбуватися про тимчасове збер?гання таких предмет?в  до того, як зайдете на територ?ю Посольства.


Посольство США в Ки?в?, Укра?на, ?  консульською установою для подання звернень по в?зу резидентами Укра?ни та резидентами Криму, який ? територ??ю Укра?ни. Таким чином, апл?канти, як? пост?йно проживають у Криму, повинн? проходити сп?вбес?ди в Посольств? США у Ки?в?, сплачувати консульський зб?р лише у в?дд?леннях Райффайзен Банку Аваль, а також обирати для отримання документ?в в?дд?лення кур'?рсько? служби ?ТММ Експрес? на територ?? Укра?ни.


Якщо Ви громадянин/ка держави-учасниц? Програми безв?зового в'?зду, але не можете в?дв?дувати Сполучен? Штати за ц??ю програмою, Вам потр?бно звернутися по не?мм?грац?йну в?зу не п?зн?ше, н?ж за три м?сяц? до заплановано? подорож?. Якщо Ваша подорож не ? терм?новою, Вам потр?бно сплатити консульський зб?р, заповнити в?зову анкету DS-160 на веб-сайт? https://ceac.state.gov/genniv/ ? призначити сп?вбес?ду. Якщо Ваша подорож ? терм?новою, Ви можете скористатися записом на терм?нову сп?вбес?ду. У заявц? на терм?нову сп?вбес?ду просимо зазначити дату та мету Вашо? по?здки, а також додати коп?ю пов?домлення про Ваш статус в Електронн?й систем? авторизац?? в’?зду (ESTA), яке Ви отримали в?д Митно-прикордонно? служби США. Б?льш детальну ?нформац?ю про обмеження в’?зду на територ?ю США за Програмою безв?зового в’?зду, а також про вимоги до електронного паспорту, Ви можете знайти на веб-сайт? https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

Mount Rushmore - South Dakota

Ласкаво просимо до Служби ?нформац?йно? п?дтримки звернень по в?зи США для Укра?ни. На цьому сайт? Ви можете знайти ?нформац?ю про ?мм?грац?йн? та не?мм?грац?йн? в?зи США а також вимоги при зверненн? по кожну з них. Ви також можете д?знатися, як сплатити необх?дн? збори за в?зи, та як записатися на сп?вбес?ду в Посольств? США в Ки?в?.

Даний вебсайт ? оф?ц?йним ?нформац?йним ресурсом Дипломатично? М?с?? США в Укра?нi

?нформац?я щодо не?мм?грац?йно? в?зи


Звернення по не?мм?грац?йну в?зу


?нформац?я про ?мм?грац?йну в?зу