Den 22 april undertecknade president Trump en proklamation som avbryter intr?de i USA av vissa immigranter som utg?r risk f?r den amerikanska arbetsmarknaden under den ekonomiska ?terh?mtningen efter COVID-19-utbrottet. Proklamationen tr?der i kraft klockan 11:59. EDT den 23 april och l?per ut om 60 dagar, s?vida inte presidenten forts?tter genomf?randet av proklamationen. Amerikanska medborgare, lagliga permanenta inv?nare (Green Card-innehavare) och de som har giltiga invandrarvisum p? ikrafttr?ndandets dag omfattas inte av proklamationen. Inga giltiga visum kommer att ?terkallas enligt denna proklamation. Rutinm?ssiga visumtj?nster har avbrutits p? amerikanska beskickningar v?rlden ?ver, men n?r resurserna till?ter det kommer ambassaderna och konsulaten forts?tta att tillhandah?lla n?d- och uppdragskritiska visumtj?nster f?r s?kande som inte omfattas av denna proklamation. Proklamationens fullst?ndiga text finns tillg?nglig p? Vita husets webbplats p? https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Den 31 januari 2020 utf?rdades en ny presidentf?rklaring (”Presidential Proclamation 9983”) som l?ggs till de befintliga resebegr?nsningarna f?r P.P. 9645 genom att utvidga dem till medborgare i sex ytterligare l?nder. Begr?nsningarna g?ller endast invandrarvisum och/eller Diversity Visa, inte icke-invandrarvisum. Mer information finns p? denna l?nk.

 

Br?dskande information f?r visums?kande ang?ende det nya coronaviruset: 

 Inresa av utl?ndska medborgare som var fysiskt n?rvarande i f?ljande l?nder inom 14 dagar f?re deras intr?de eller f?rs?k till inresa i F?renta staterna kommer inte att till?tas, i enlighet med presidentf?rklaringarna 9984, 9992, 9993, 9996 och den efterf?ljande proklamationen som utf?rdades 24 maj 2020:

- Brasilien

- F?renade Kungariket: Storbritannien och Nordirland, med undantag av dess utomeuropeiska omr?den.

- Irl?ndska Republiken;

- De 26 l?nderna som omfattar Schengenomr?det (?sterrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederl?nderna, Norge, Polen , Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz)

- Islamiska Republiken Iran;

- Folkrepubliken Kina, med undantag av de s?rskilda administrativa regionerna i Hong Kong och Macau

Det finns vissa undantag fr?n inresef?rbudet, inklusive amerikanska lagliga permanenta inv?nare (Green Card innehavare) och vissa familjemedlemmar till amerikanska medborgare och lagliga permanenta inv?nare (Green Card holders), bland andra undantag som anges i proklamationerna. Om du bor i, har nyligen rest till eller har f?r avsikt att mellanlanda i eller resa till l?nderna ovanf?r f?re din planerade resa till USA, rekommenderar vi att du skjuter upp ditt m?te med ambassaden till 14 dagar efter att din avresa fr?n de n?mnda l?nderna. Dessutom, om du har influensaliknande symtom, eller tror att du kan ha blivit utsatt f?r det nya coronaviruset, rekommenderas det starkt att skjuta upp ditt m?te med minst 14 dagar. Det finns ingen avgift f?r att omboka en tid och visumavgiften g?ller i ett ?r i det landet d?r avgiften betalades.

F?r fr?gor om hur man kan boka om ett kommande visumm?te, v?nligen kontakta oss p? [email protected] f?r v?gledning.

 

Information f?r visums?kande ang?ende det nya coronaviruset: Fr?n den 16:e mars 2020 har USA:s ambassad i Sverige st?llt in samtliga rutinm?ssiga visumintervjuer f?r immigranter och icke-immigranter. Vi kommer att ?teruppta rutinm?ssiga visumtj?nster s? snart som m?jligt men kan inte ange ett specifikt datum f?r n?rvarande.MRV-avgiften ?r giltig och kan anv?ndas f?r visumans?kan i landet d?r den betalades inom ett ?r fr?n betalningsdatumet.Om du har ett br?dskande ?rende och m?ste resa omedelbart, var v?nlig f?lj anvisningarna som tillhandah?lls p? http://cdn.ustraveldocs.com/se/se-niv-expeditedappointment.asp f?r att beg?ra en n?dintervju.

Mount Rushmore - South Dakota

V?lkommen till USA:s viseringsinformationstj?nst f?r Sverige. P? denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum f?r USA och de krav som g?ller f?r vardera. Du kan ?ven f? veta hur du ska betala den n?dv?ndiga visumans?kningsavgiften och hur du bokar ett m?te f?r en visumintervju p? den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta ?r den officiella webbplatsen f?r information om visum f?r den amerikanska beskickningen i Sverige.