Den 31 januari 2020 utf?rdades en ny presidentf?rklaring (”Presidential Proclamation 9983”) som l?ggs till de befintliga resebegr?nsningarna f?r P.P. 9645 genom att utvidga dem till medborgare i sex ytterligare l?nder. Begr?nsningarna g?ller endast invandrarvisum och/eller Diversity Visa, inte icke-invandrarvisum. Mer information finns p? denna l?nk.

 

Br?dskande information f?r visums?kande ang?ende det nya coronaviruset: 

 

Inresa f?r utl?ndska medborgare som har varit fysiskt n?rvarande i n?gon av f?ljande l?nder inom 14 dagar f?re ankomsten , eller ankomstf?rs?ket till USA ?r indraget i enlighet med presidentproklamation 9984, 9992, 9993 samt den efterf?ljande proklamationen som offentliggjordes den 14:e mars 2020.

  • Storbritannien och Nordirland, med undantag till Storbritanniens utomeuropeiska territorier.
  • Irl?ndska Republiken;
  • De 26 l?nderna som ing?r i Schengen (?sterrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederl?nderna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz)
  • Iran

Kina, med undantag f?r de s?rskilda administrativa omr?dena Hong Kong och Macao
Det finns vissa undantag f?r indragningen av inresebeg?ran, som omfattar personer som ?r lagligen permanent bosatta i USA samt f?r vissa familjemedlemmar f?r amerikanska medborgare och lagligen permanent bosatta personer, tillsammans med andra undantag som anges i proklamationerna.
Om du ?r bosatt i, eller har nyligen rest till, eller avser att resa genom (transit) eller till n?gon av ovan angivna l?nderna f?re din planerade resa till USA, rekommenderar vi att du senarel?gger din planerade visumintervju till 14 dagar efter din avresa fr?n landet/l?nderna i fr?ga. Om du dessutom upplever influensaliknande symptom eller tror att du kan ha smittats av det nya coronaviruset, rekommenderas det ? det starkaste att du senarel?gger din intervju med minst 14 dagar. Det finns ingen avgift f?r att boka om en intervju och avgifterna f?r visumans?kan g?ller under ett ?r i landet d?r avgiften erlades.

F?r fr?gor ang?ende ombokning av ett inbokat konsulatm?te, var v?nlig kontakta oss f?r specifik v?gledning.

Information f?r visums?kande ang?ende det nya coronaviruset: Fr?n den 16:e mars 2020 har USA:s ambassad i Sverige st?llt in samtliga rutinm?ssiga visumintervjuer f?r immigranter och icke-immigranter. Fr?n den 16 mars 2020 accepterar den amerikanska ambassaden inte Interview Waiver ans?kningar f?r alla visumtyper. Vi kommer att ?teruppta rutinm?ssiga visumtj?nster s? snart som m?jligt men kan inte ange ett specifikt datum f?r n?rvarande.MRV-avgiften ?r giltig och kan anv?ndas f?r visumans?kan i landet d?r den betalades inom ett ?r fr?n betalningsdatumet.Om du har ett br?dskande ?rende och m?ste resa omedelbart, var v?nlig f?lj anvisningarna som tillhandah?lls p? http://cdn.ustraveldocs.com/se/se-niv-expeditedappointment.asp f?r att beg?ra en n?dintervju.

Mount Rushmore - South Dakota

V?lkommen till USA:s viseringsinformationstj?nst f?r Sverige. P? denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum f?r USA och de krav som g?ller f?r vardera. Du kan ?ven f? veta hur du ska betala den n?dv?ndiga visumans?kningsavgiften och hur du bokar ett m?te f?r en visumintervju p? den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta ?r den officiella webbplatsen f?r information om visum f?r den amerikanska beskickningen i Sverige.