Vīzas pieprasī?ana

?ajā lapā:


Pārskats

Vispirms pārliecinieties, vai jums ir jāpieprasa vīza. Ja jums jau ir derīga ASV vīza vai esat Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonis, iespējams, ka jums vīza nav vajadzīga.

Ja jums ir nepiecie?ama neimigrācijas vīza un ja vīzas pieprasī?anas laikā atrodieties Latvijas Republikā, aicinām jūs sekot so?iem, kas norādīti zemāk.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Iepazīstieties ar informāciju sada?ā Visbie?āk pieprasītās neimigrācijas vīzas, lai noskaidrotu, kāda vīza jums ir jāpieprasa. Katram vīzu veidam ir norādīti kvalificē?anās, kā arī pieteikuma iesnieg?anas nosacījumi. Izvēlieties sev piemēroto vīzas veidu.

Iepazīstieties arī ar informāciju par Bezvīzu programmu. Ja jūs esat Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonis, jums nav vajadzīga vīza,  ja dodaties komandējumā vai atpūtas braucienā  un turklāt uzkavēsities Amerikas Savienotajās Valstīs ne ilgāk kā 90 dienas.

2. solis

Nākamais solis ir aizpildīt DS-160 veidlapu. Rūpīgi izlasiet Ieteikumus par veidlapas DS-160 aizpildī?anu. Visai informācijai jābūt pareizai un precīzai. Iesniedzot veidlapu, ?o informāciju nevar labot. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, lūdzu, konsultējieties ar juristu, kas var palīdzēt vīzu jautājumos, vai tulku. Zvanu centra operators nevar palīdzēt aizpildīt veidlapu DS-160. Piesakoties uz vīzas interviju, jums būs jānorāda personīgais DS-160 numurs.

3. solis

Kad ir noskaidrots pareizais vīzas veids un aizpildīta veidlapa DS-160, jums ir jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasī?anu. ?īs vietnes lapā Nodevas par vīzu pieprasī?anu lapā ir norādīts nodevas apmērs atbilstīgi katram vīzu veidam gan ASV dolāros, gan vietējā valūtā.

Lai samaksātu savu vīzas nodevu, izlasiet lapu Bankas un maksājuma izvēles iespējas. Maksājuma vajadzībām jums ir jāizveido savs profils, kā arī jāsaglabā maksājuma apliecinājuma numurs, lai pieteiktos uz vīzas interviju.

4. solis

Pierakstieties savā profilā ar tiem pa?iem pieejas datiem, ko izmantojāt, lai maksātu nodevu par vīzas pieprasī?anu. Piek?ūstot sistēmai, tiek atvērts vadības panelis.

Kreisās puses izvēlnē noklik??iniet uz saites ?Pieteikt vīzas interviju”.

Tagad varat pieteikties uz vīzas interviju saska?ā ar noteikto kārtību. Jums vajadzēs:

  • jūsu pases numuru;
  • CGI numurs vīzas nodevas maksājuma dokumentā. Noklik??iniet ?eit , lai uzzinātu, kur to meklēt;
  • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.

Aizpildot pieteikumu, atlasiet vīzas veidu, ievadiet personas datus, norādiet ?imenes locek?us, izvēlieties dokumentu piegādes vietu, apstipriniet nodevas apmaksu un, visbeidzot, piesakieties uz vīzas interviju.

5. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Skatiet lapu Pieteik?anās uz vīzas interviju, kurā norādīti visi dokumenti, kas jā?em līdzi uz vīzas interviju.

6. solis

Ja vīza ir apstiprināta, to jums nosūtīs uz piegādes vietu, ko norādījāt, piesakoties uz vīzas interviju.